Ilmu Bedah

Program Pendidikan Dokter Spesialis FKUB
Ditulis pada 27 January 2014 , oleh angga

DAFTAR NAMA ALUMNI RESIDEN LAB. BEDAH

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

/ RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG

NO

NAMA

MASUK PPDS I

LULUS

1

dr. JDP Wisnubroto, SpB

1989

20/10/1994

2

dr. Setyo Sugiharto, SpB

07/01/1992

25/10/1997

3

dr. Allen Santoso,SpB

07/01/1992

24/04/1998

4

dr. Haiman Madjedi ,SpB

07/01/1992

24/07/1998

5

dr. Pradopo, SpB

01/02/1993

24/10/1998

6

dr. Catur Widayat, SpB

07/01/1993

27/02/1999

7

dr. Didik W.P, SpB

07/01/1993

21/08/1999

8

dr. Ramiadji, SpB

07/01/1993

27/02/1999

9

dr. B.Sudarmanto, SpB

07/01/1993

24/10/1998

10

dr.Selonan S.O, SpB

01/02/1994

05/01/1999

11

dr. Iwan D, SpB

01/02/1994

30/10/1999

12

dr. I Wayan B., SpB

07/01/1994

05/01/1999

13

dr. Dwi Yanto U., SpB

07/01/1994

29/04/2000

14

dr. B.Dwi Hasto, SpB

01/02/1995

30/10/1999

15

dr.B.Sunyoto, SpB

01/02/1995

29/04/2000

16

dr. Anwar Yusuf, SpB

07/01/1995

29/07/2000

17

dr. Saiful Burhan, SpB

07/01/1995

05/05/2001

18

dr. Faison, SpB

01/02/1996

08/11/2001

19

dr. Muh S.Ni`am, SpB

01/02/1996

05/05/2001

20

dr.Moch Bachtiar B., SpB

07/01/1996

08/11/2001

21

dr. Haryo Tejo S, SpB

07/01/1996

08/11/2001

22

dr. Dadik S., SpB

01/02/1997

26/10/2002

23

dr. I Made LA., SpB

01/02/1997

26/10/2003

24

dr. Arief Sinda W., SpB

07/01/1997

08/08/2003

25

dr. Sasongko HP., SpB

07/01/1997

26/10/2002

26

dr. Purwo Setyanto, SpB

01/02/1998

08/08/2003

27

dr. Artono Isharanto, SpB

01/02/1998

31/01/2004

28

dr. Titis Kurniawan, SpB

07/01/1998

31/01/2004

29

dr. Supriyanto, SpB

07/01/1998

31/01/2004

30

dr. Teguh Iman HW., SpB

01/02/1999

05/01/2004

31

dr. Armayani Rusli, SpB

01/02/1999

08/02/2004

32

dr. Amukti Wahana, SpB

07/01/1999

08/02/2004

33

dr. Sidho Hantoko, SpB

07/01/1999

05/01/2004

34

dr. Ig. Indarjadi, SpB

01/02/2000

19/02/2005

35

dr.I Wayan Widhase, SpB

01/02/2000

29/10/2005

36

dr. Arief Setiawan, SpB

01/02/2000

19/02/2005

37

dr. Moch Akram, SpB

07/01/2000

08/06/2005

38

dr. B.Triambodo, SpB

01/02/2001

25/11/2006

39

dr. Solachudin Hasyim, SpB

01/02/2001

08/04/2006

40

dr. Radhi Bakarman, SpB

01/02/2001

25/11/2006

41

dr. Tonny Hartono, SpB

07/01/2001

25/11/2006

42

dr. Susetyo Hari P., SpB

07/01/2001

25/11/2006

43

dr. Agung Teguh K., SpB

07/01/2001

25/11/2006

44

dr. Widanto, SpB

01/02/2002

16/08/2007

45

dr. I Ketut Djulijasa, SpB

01/02/2002

16/08/2007

46

dr. Evan Evianto, SpB

07/01/2002

26/07/2008

47

dr. Wahyu Hari Sanyoto, SpB

01/02/2003

26/07/2008

48

dr. Agoeng Soeprijadi, SpB

01/02/2003

26/07/2008

49

dr. Billy Daniel Messakh, SpB

07/01/2003

26/07/2008

50

dr. Antonius Setiadi, SpB

07/01/2003

26/07/2008

51

dr. Aries Budianto, SpB

01/02/2002

12/05/2008

52

dr. Heru Sulistyo, SpB

07/01/2002

12/05/2008

53

dr. Suroso, SpB

02/01/2004

05/16/2009

54

dr. Noer Faisal Darmi, SpB

01/07/2003

05/16/2009

55

dr. Raden Andi Hari Prabowo, SpB

01/01/2004

24/02/2010

56

dr. Eval, SpB

01/07/2004

24/02/2010

57

dr. Marthen Imanuel Benu, SpB

01/07/2005

24/02/2010

58

dr.Gatot Sugiharto, SpB

01/07/2004

02/06/2010

59

dr. Imron Solikin, SpB

02/01/2005

02/06/2010

60

dr. Tri Marthoni Yusbawono, SpB

01/07/2005

18/05/2011

61

dr. Rianto Prabowo,SpB

01/07/2005

18/05/2011

62

dr. Tanto Raharjo, SpB

02/01/2006

06/07/2011

63

dr. Wicaksono Patria Wuryanjono, SpB

02/01/2006

06/07/2011

64

dr. Tjatur Budi Winarko, SpB

01/07/2006

06/07/2011

65

dr. Agung Sumastoro, SpB

02/01/2007

11/11/2011

66

dr. Dudy Kusmartono, SpB

02/01/2007

11/11/2011

67

dr. Zahrul Wardani, SpB

02/01/2007

02/05/2012

68

dr. Whiditomo, SpB

02/01/2007

02/05/2012

69

dr. Bambang Praseno Ardiansyah, SpB

02/01/2007

01/02/2013

70

dr. Hanafi sayogo, SpB

01/07/2007

01/02/2013

71

dr. Marsuji, SpB

01/072007

01/02/2013

72

dr. Muhammad Annas, SpB

01/07/2007

01/02/2013

73

dr. Rony, SpB

02/01/2008

20/09/2013

74

dr. Amon Josafat, SpB

02/01/2008

20/09/2013

75

dr. Feri Nugroho, SpB

01/07/2008

20/09/2013

76

dr. Ni Made Rika Trismayanti, SpB

01/07/2008

20/09/2013

77

dr. Primanto Bhakti Leksmana, SpB

01/07/2007

28/02/2014

78

dr. Deddy Setyo Nugroho, SpB

02/01/2008

28/02/2014

79

dr. Andy Nuransyah, SpB

01/07/2008

28/02/2014

80

dr. Donny Prayono, SpB

02/01/2009

28/02/2014

81

dr. R. Pamungkas Galih Prakoso, SpB

02/01/2009

03/10/2014

82

dr. M. Arief Hidayat, SpB

02/01/2009

03/10/2014

83

dr. Adam Mahendra, SpB

01/07/2009

03/10/2014

84

dr. Adventy Nahan, SpB

01/07/2009

03/10/2014

85

dr. Bintoro Hartanto, SpB

01/07/2009

03/10/2014