Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin

Program Pendidikan Dokter Spesialis FKUB
Ditulis pada 15 Juni 2015 , oleh angga

Struktur Organisasi PS PDS I IKKK

Dekan                                           : Dr. dr. Sri Andarini, Mkes

KPS PDS I IKKK                        : dr. Aunur Rofiq, SpKK

SPS PDS I IKKK                         : dr. Arif Widiatmoko, SpKK

Kalab / Ka. SMF IKKK              : dr. Tantari SHW, SpKK(K)

Ka. Unit Jaminan Mutu IKKK : dr. Herwinda Brahmanti, Msc., SpKK